ตราอัตลักษณ์ รพ.ลี้

อัตลักษณ์โรงพยาบาลลี้(ปรับปรุง 2561)


 โลโก้โรงพยาบาลลี้