ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่  18 พ.ค. 2566 – 15 มิ.ย. 2566  ในวันและเวลาราชการ


21มิ.ย.2566 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรในตำแหน่งงาน พยาบาลวิชาชีพ

ขึ้นบัญชี พยาบาล 21062566+

16มิ.ย.2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมในตำแหน่งงาน

18-5-2566 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา