ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน”พยาบาลวิชาชีพ”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน”พยาบาลวิชาชีพ”

“พยาบาลวิชาชีพ “

ตั้งแต่ 4 เม.ย. – 21 เม.ย. 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

ขึ้นบัญชี พยาบาล 27042566

 

25-4-66ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราาวรายวัน)