23ธ.ค.65ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อตำแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศโรงพบาบาลลี้

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 3 อัตรา

21 พ.ย. –  16 ธ.ค. 65


23ธ.ค.65ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน พยาบาลวิชาชีพ

ขึ้นบัญชีพยาบาล2

19 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งงาน พยาบาลวิชาชีพ
21 พ.ย.65รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ3อัตรา