25พ.ย.2565ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานขับรถ

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 22  พฤศจิกายน  2565

25 พ.ย. 2565 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 

25-11-2565ขึ้นบัญชีพนักงานขับรถ

 

24 พ.ย.2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

8-11-65รับสมัครพนักงานขับรถ1อัตรา