17พ.ย.65ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน”พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้”

โรงพยาบาลลี้เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ    จำนวน   5  อัตรา
ผู้ช่วยเหลือคนไข้    จำนวน  2  อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 21 ต.ค. 65   –   11  พ.ย.  2565

17พ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน

“พยาบาลวิชาชีพ”

“ผู้ช่วยเหลือคนไข้”


14พ.ย.65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งงาน”พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้”

21-10-65รับสมัครพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้(ลูกจ้างรายวัน)