27 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรงานจ้างเหมาบริการ5ตำแหน่ง15อัตรา

27 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์,ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและขยะทั่วไปฯ,พนักงานรักษาความปลอดภัย,คนดูแลสวนหย่อม, หมอนวดไทย …

27-9-65jobss

13 ก.ย.65 ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลลี้มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นรายเดือน

โดยมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครดังนี้

1.นักรังสีการแพทย์  จำวน  1  อัตรา คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

2.ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อทุกชนิด  จำวน  1  อัตรา  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

3.พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำวน  2  อัตรา  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

4.คนงานสนามและสวนหย่อม  จำนวน  3  อัตรา  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

5.หมอนวดไทย  จำนวน  8  อัตรา  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

              ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดำเนินการขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลลี้  ตั้งแต่วันที่  14 – 2๐ กันยายน 2565  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   ชั้น 2

              ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 กันยายน 2565  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลลี้   และทาง Website  ของโรงพยาบาลที่  www.leehospital.org

เริ่มสอบคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา  9.00 น
ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น 2 โรงพยาบาลลี้ จ.ลำพูน