13ก.ย.65ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์E-Bitding

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีด

ประกาศจ้างเหมาซักรีดE-Bitding

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดE-Bitding