โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้การรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาขาดไทยนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้การรักษาผู้ป่วยไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไป อาจทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

         สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กอ.รมน. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ ที่แพร่ระบาดในสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลลี้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  ห้องเบอร์ 6 ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  8.30 – 15.30 น. หรือจุดรับบริจาคโลหิตที่อยู่ใกล้เคียง (สามารถค้นหารายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต คลิ๊ก)

พิเศษ!!!  สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลลี้   40  ท่านแรก  รับเสื้อยืดจากโครงการ  “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ฟรี

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร  053-596513 ต่อ  106  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ลี้