13 มิถุนายน 2565 ประกาศรับสมัครงาน นักรังสีการแพทย์ 1อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 มิถุนายน 2565

สมัครนักรังสี 10-06-2565