31พ.ค.65ประกาศผลสอบตำแหน่งงานนักเทคนิคการแพทย์พนักงานบริการ

ประกาศผลสอบตำแหน่งงาน

นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ

 

1.นักเทคนิคการแพทย์

2.พนักงานบริการ

 

31พ.ค.65ประกาศผลสอบตำแหน่งงานนักเทคนิคการแพทย์พนักงานบริการ