30-พ.ค.-65ประกาศผลสอบตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ห้องฉุกเฉิน,ห้องบัตร)

ประกาศผลสอบตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน)

 

ประกาศผลสอบตำแหน่งงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานห้องบัตร)

 

23พ.ค.65ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ประจำห้องบัตร)

20 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้