27-5-65ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน “พยาบาลวิชาชีพ”

ขึ้นบัญชีพยาบาล

 

27-5-65ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ