26-5-65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกงานพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ตำแหน่งงาน  พนักงานบริการ

 

ประกาศพนักงานรายชื่อพนักงานบริการ

 

26-5-65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกงานพนักงานบริการ

28-4-65รับสมัครพนักงานบริการ1อัตรา