25-5-65ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งงาน”พนักงานขับรถยนต์”

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่งงาน”พนักงานขับรถยนต์”

ขึ้นบัญชี พขร

 

25-5-65ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน”พนักงานขับรถยนต์”

17-5-65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งงาน”พนักงานขับรถยนต์”