23พ.ค.65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์-พยาบาลวิชาชีพ-ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบในตำแหน่งงาน

1.นักเทคนิคการแพทย์

2.พยาบาลวิชาชีพ

3.ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ประจำห้องบัตร)

———————————————————————————

1.นักเทคนิคการแพทย์

รายชื่อสอบนักเทคนิค

 

2.พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อสอบพยาบาล

 

3.ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ประจำห้องบัตร)

 

ห้องบัตร (แก้ไข)