บริการยาป้องกันเอชไอวี(H.I.V.)ฟรีทุกสิทธิ

โรงพยาบาลลี้เปิดให้บริการจ่ายยาป้องกันเอชไอวี ฟรีทุกสิทธิแล้ววันนี้!!!

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ “คลินิกรักษ์สุขภาพ” ห้องเบอร์ 23  จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 08.30-16.00 น  โทร 053-596513 ต่อ 137