28 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งงานหมอนวดแผนไทย

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ “หมอนวดแผนไทย”              

จำนวน  13  อัตรา

1.ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้แห่งเก่า จำนวน 4  อัตรา

2.ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้แห่งใหม่ จำนวน 9 อัตรา

28 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

jobs_28-9-64แผนไทย

 

28 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

13ก.ย.64รับสมัครงานหมอนวดแผนไทย13อัตรา