โตโยต้าเคียงคู่ไทยสู้ภัย Covid 19

31/8/64  ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำหรับกิจกรรม Toyota stay with you ที่ได้ส่งมอบรถเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ต้านการแพร่ระบาดของโควิด 19 “โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย Covid 19”