18ส.ค.64การบริจาคและสนับสนุนช่วยสู้ภัยโควิด

คุณบรรณจง อึทธิยาเส้า ผู้จัดการภาค บ.ไทยประกัน ได้บริจาคน้ำ,พัดลม เงินสด เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาลลี้ร่วมสู้ภัยโควิด-2019 ในนาม รพ.ลี้่ ขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านครั้งนี้ และขอให้ท่านและครอบครัวจงมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมหวังทุกประการเทอญ