13ส.ค.64การบริจาคและสนันสนุนอุปกรณ์ช่วยสู้ภัยโควิด

หจก.ทองศิลป์พาณิชยื, บ.ฟุกเทียนกรุ๊ฟ, ร้านไบูลย์เคมีกิจ และคุณจักรกฤษ สมบูรณ์ บริจาคชุด PPE 13 ชุด และรองเท้าบูท 9 คู่ ให้กับบุคลากร รพ.ลี้สูัภัยโควิด-2019 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในน้ำใจของท่าน และขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยเทอญ


ขอบคุณ ครูเลิฟ Koolove Kodchakorn
บริจาครถเข็นคนไข้ไว้ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รพ.สนาม

 

 

Narisara Sensupha