11ส.ค.64เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19ในวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564

โรงพยาบาลลี้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ( เดินเข้ามารับบริการโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบนัดหมาย ) ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นี้ สถานที่ฉีด ณ ห้องประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ครับ เริ่ม 8.00 – 16.00 น. สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอลี้ จำนวนไม่เกิน 900 คน