29ก.ค.64ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่มอบสมุนไพร

ขอขอบคุณทีมท่านผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ที่มอบน้ำสมุนไพร /สมุนไพร และขอบคุณ รพ.ทุ่งหัวช้าง และชุมชนบ้านป่าจี้ ม.3 ต.ป่าไผ่ ที่มอบสมุนไพรสดเป็นอย่างสูงคะ

 

Sirinart Kj