27ก.ค.64คณะอาจารย์และนักเรียน รร.เวียงเจดีย์วิทยาบริจาคเงิน ผ้าห่มและน้ำดื่ม

27 กค 2564 ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ และนักเรียน รร.เวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน และร้านหม่อมมอเตอร์ ที่ได้บริจาคเงิน น้ำดื่ม ผ้าห่ม และเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลลี้ในการต่อตูู้สู้ภัยโควิด-2019 ครั้งนี้ และขออวยพระให้ท่านและคณะได้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรงภัยไข้เจ็บ มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆขึ้น เดินทางไปหนแห่งใดให้มีความปลอดภัยด้วยคะ