27ก.ค.64ผอ.และคณะครูอาจารย์โรงเรียน​บ้าน​แม่​หว่าง​(ราษฎร์​อุปถัมภ์)ร่วมบริจาคเงิน

27 กค 2564 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่าน อ.ณัฐ​นนท์​ ศรี​กิตติ​นนท์​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​บ้าน​แม่​หว่าง​(ราษฎร์​อุปถัมภ์)​ ต.นา​ทราย​ อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เป็นสะพานบุญให้คณะอาจารย์ได้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลลี้ เพื่อสู้ภัยโควิด-2019 และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขในการสู้ภัยโควิด เราจะสู้ไปด้วยกัน ในครั้งนี้จึงขออวยพรให้ท่าน ผอ.และคณะมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดให้ได้ดังประสงค์ เดินทางไปทางใดให้มีความปลอดภัยด้วยคะ