27ก.ค.64ผอ.รร.วัดบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูนและคณะอาจารย์บริจาควัสดุ อุปกรณ์การแพทย์

27 กค 2564 ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.รร.วัดบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และคณะอาจารย์ ฯ ที่ได้บริจาควัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ และเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลลี้ในการต่อตูู้สู้ภัยโควิด-2019 ครั้งนี้ และขออวยพระให้ท่านและคณะได้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรงภัยไข้เจ็บ มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆขึ้น เดินทางไปหนแห่งใดให้มีความปลอดภัยด้วยคะ