22ก.ค.64ดาบนิกรและคุณใบเฟิร์นสนันสนุนอาหารกลางวัน

ขอขอบคุณ “ดาบนิกรและคุณใบเฟิร์น” บริจาคอาหารกลางวันให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด19 เป็นเวลา 5 วัน 22-26 กรกฎาคม 2564 วันละ 30 กล่อง