2-7-64ผู้มีจิตกุศลมอบของบริจาคให้โรงพยาบาลลี้

ตัวแทนธนาคาร ธกส.สาขาลี้ ได้มอบ น้ำดื่ม และกระเป๋าผ้า 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท