11-5-64ผู้บริจาคมอบชุดPPEและหน้ากากอนามัย

 
 
11/5/64 ขอขอบคุณ  คุณภูริวัตน์ พิพัฒน์ธนาดิลกและคุณณิษาพิมธกาณน์ อัษฎาเดชาภักดีคะ  มอบชุด PPE จำนวน 4 ชุด
คุณตรีวัฒน์ วังแก้ว มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 76 กล่อง