ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อเพื่อจ้างงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อเพื่อจ้างงาน

ตำแหน่งงาน “พนักงานขับรถยนต์” จำนวน 1 อัตรา

 

8  เมษายน   2564

 

updatejobs8-4-64

8-4-64ประกาศผลรายชื่อขึ้นทะเบียนเพื่อจ้างงานพนักงานขับรถยนต์

5-4-64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งงานพนักงานขับรถยนต์

22-3-64 รับสมัครงานพนักงานขับรถยนต์