ขอเชิญชวนประชาชนติดตั้งแอพพลิเคชั่น”หมอชนะ”

*ขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการพทย์ และสาธารณสุขในหน่วยบริการ อสม. และประชาชนทั่วไป ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และ แอด Line Official Account ในชื่อว่า ” หมอพร้อม ”
——–เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ระบบรายงานการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ และนัดในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 และรวมถึงติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย——————-