24-3-64ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงานแพทย์แผนไทย

ประกาศ

ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง “แพทย์แผนไทย” จำนวน 1 อัตรา

 

24  มีนาคม   2564

 

updatejobs24-3-64

 

24-3-64ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรตำแหน่งงานแพทย์แผนไทย

22 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

4-3-64 รับสมัครงานแพทย์แผนไทย