22-3-64ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตำแหน่งงาน”ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร

 

ตำแหน่งงาน “ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด” จำนวน 1 อัตรา

 

22-3-64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร

 

22-3-64jobs_update_Physical_Th

22-3-64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร

15-3-64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

24 ก.พ. 64 รับสมัครงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด