19 พ.ย. วันส้วมโลก (world toilet day)

19 พ.ย. วันส้วมโลก (world toilet day) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน” หวังกระตุ้นคนไทยให้ความสำคัญต่อการใช้ส้วมและทำความสะอาดส้วม ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด

www.worldtoiletday.info