ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งงาน “ผู้ช่วยเหลือคนไข้” จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้   1  อัตรา

ตั้งแต่   7 – 16 ตุลาคม 2563

 

30 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อขึ้นทะเบียนจ้างงาน

ผช.จิตเวช

22 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ /กำหนดวันและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ /กำหนดวันและสถานที่สอบ
7 ต.ค. 63 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้