รับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(พนักงานรักษาความปลอดภัย,คนสวน,หมอนวดแผนไทย)

                 

                         โรงพยาบาลลี้มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563  –  30 ก.ย. 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง “พนักงานรักษาความปลอดภัย” จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

ตำแหน่ง “คนสวน” จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ คนดูแลสวน

 

ตำแหน่ง “หมอนวดแผนไทย” จำนวน 16 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาหมอนวดแผนไทย

กำหนดการ
          1. รับสมัครตั้งแต่ 11 – 23 ก.ย. 2563  
          2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ  24 ก.ย. 2563
          3. สอบคัดเลือก  25 ก.ย. 2563
          4.ประกาศผลการสอบ  28  ก.ย.  2563 

                        ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานได้ที่ งานบริหาร ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ  โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   053-596513 ,7 ต่อ   322  ,  324  

ดาว์นโหลดเอกสาร
               แบบฟอร์มใบสมัครงาน
               หนังสือรับรองความประพฤติ