รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่  8 ก.ย. –  23  ก.ย.  2563

 

update 28 กันยายน 2563 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ขึ้นบัญชีงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

24 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้