รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่ 8 ก.ย. –  24 ก.ย. 2563

 

29 ก.ย. 2563 ประกาศขึ้นบัญชีเพื่อจ้างงาน

29-9-63ขึ้นบัญชี-นวก-สาธารสุข