รับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน  1 อัตรา

ตั้งแต่ 8 ก.ย. – 24 ก.ย. 2563

 

25 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ / กำหนดการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พยาบาล

 

รับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน  1 อัตรา