ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี24สิงหาคม2563


กำหนดพิธีการ 

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
เวลา 8.๐๐ นาฬิกา แต่งดาองค์ผ้าป่า ณ ห้องประชุมราชาวดีโรงพยาบาลลี้
เวลา 10.39 นาฬิกา พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีหาทุนพัฒนาระบบบริการ รพ.ลี้
เวลา 11.00 นาฬิกา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์/ เป็นอันเสร็จพิธี

*** หมายเหตุ : สำหรับผู้บริจาคที่ประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี สามารถดำเนินการได้ตามขึ้นตอนดังต่อไปนี้

ระบบ e-donation ลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ขออนุโมทนาแด่ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พึงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการ