ขอเชิญข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัลตามบทเรียนออนไลน์ทั้ง 3 กลุ่ม โดยสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ E-leaning ของ TDGA ตามเว็บไซต์  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดิจิทัล ซึ่งเปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง  1 ก.ย. 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

#ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

 

สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ทางคู่มือ
คู่มือการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

เข้าสู่เว็บ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA