กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2563

วันนี้เวลา 14.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงพยาบาลลี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม #ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา #วันอาสาฬหบูชา และ #วันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านกลาง , วัดมณฑลวงศา และ วัดพระธาตุห้าดวง

 

ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ
สาธุ 🙏🙏🙏