รายนามผู้บริจาคระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2563

               ด้วยจิตถึงใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้ขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความห่วงใย ร่วมส่งใจ,บริจาคเงิน,และวัสดุอุปกรณ์ในการการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม COVID-2019   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ขออวยพรให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขสมหวังทุกประการเทอญ

รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลลี้ในสถานการณ์ COVID -19

ช่วงระหว่างวันที่  12/04/2563-14/04/2563

 1. บริษัท แลตตาซอย บริจาคนมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 3600 กล่อง
 2. บริษัทออร่ามี จำกัด คุณวิรันพัชร-คุณอภิเศรษฐ์ ชินภัครนัชศิริบริจาค surgical mask และเจลล้างมือ
 3. นางสมพร-นางสาวเพ็ญประภา ปาณาดิษฐ์ บริจาค Face shield  บริจาค Mask ผ้า
 4. คุณเกษราภรณ์ อุ่นปวง พร้อมครอบครัว
 5. นางบาน สุภาษีบริจาค Face shield บริจาค Mask ผ้า
 6. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริจาคFace shield Mask ผ้า
 7. คุณจัทร์จิรา เฟยธิก๋า  บริจาคเจลล้างมือ
 8. บริษัท ช. ชินวัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัดบริจาคชุดกันฝน
 9. คุณกฤษณะกัลจาก คุณเก่ง จนท.กรุงไทย บริจาค Mask ผ้าและสเปรย์ล้างมือ
 10. หจก.อดิสรเชียงรายบริจาค Face shield ชุดกันฝนและเจลล้างมือ
 11. นายธีรทัศน์ ปัญญาเจริญวิทย์บริจาค Face shield และชุดกันฝน
 12. คุณสุริยา อารีย์รักษากุลบริจาคเจลล้างมือ
 13. คุณธีรศักดิ์ ลิขิตกำจรบริจาค Face shield
 14. คุณภรภัทร รัตนเจริญบริจาคถุงสวมเท้า
 15. คุณนทีกาญจน์ พิชัยพงษ์บริจาค Face shield
 16. คุณรินรดา จันทรรูมรินทร์และเพื่อนๆบริจาค Face shield
 17. บริษัทสหพัฒน์ส. สหพัฒน์ออโต้พาร์ทบริจาค Face shield
 18. บริษัท พร้อมท์ อีเว้นท์แอนด์บริจาค Face shield
 19. บริษัท โกลบอลเมดิคัลประเทศไทย จำกัดบริษัท เจลล้างมือ SMOOTO JAPAN
 20. คุณชิดชนก ทวีวิริยะปัญญากุลและเพื่อนบริจาค Face shield
 21. FB:KONGPOB TUMWATTANAบริจาคชุดกันฝน
 22. เพจคุณ คำน่อยบริจาค Face shield
 23. คุณพิมพ์บุญ ธนาวิบูลย์สันบริจาคเจล 1 ขวด
 24. โรงเรียนบดินทร์เดชาบริจาค Face shield
 25. คุณจีรวรรณ แสงสุวรรณ บริจาค Face shield
 26. น.ส.อมรพรรณ ปะอ้ายพร้อมครอบครัวบริจาค Mask ผ้า
 27. คุณธัญญามณี แพงอ่อน และเพื่อนๆบริจาคกล่องกันเชื้อ
 28. พรรคประชาธิปัตย์บริจาคพลาสติกม้วน
 29. สมาคมส่งเสริมความเจริญทางพระพุทธศาสนาบริจาคชุด PPE
 30. บริษัท ดีโนแพ็คเกจ จำกัดบริจาค Face shield
 31. คุณธราภรณ์ ตายะและคุณจักกฤษฉิมสูงเนิน บริจาค Face shield
 32. คุณกชพร อารัชกุลบริจาคถุงมือและหมวกคลุมผม
 33. คุณพนิดาบริจาค Mask ผ้า
 34. พระครูรัตนวรรณสาทร วัดดอนตองบริจาค Mask ผ้า
 35. ธนากุลไข่สดSP ฟาร์มบริจาค Face shield และ Mask ผ้า
 36. B. Low officeบริจาค Face shield
 37. นายวิสิษฐ์ เสนาธรรมบริจาค surgical mask
 38. คุณนฤมลอัศวบุญญเดชและคุณนันพร้อมครอบครัวบริษัทผ้านวมสุริยะบริจาคเจลล้างมือ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบบริหาร งานการรับบริจาคกองทุน Covid19 รพ.ลี้ สามารถติดต่อได้ที่
      1. นางอัจฉรา ตันอุตม์         081-1122564
      2. นางพรวิไล อารยพิทยา      081-6845758
      3. นายคงกฤช ถูกแผน        081-8817794
      4. นส.เสาวลักษณ์ ไชยมาลา       080-1209017
      5. นายวัชรพงษ์ ฝั้นยะ        095-3286396