รายนามผู้บริจาคช่วงระหว่างวันที่  7- 8 เมษายน 2563


               ด้วยจิตถึงใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้ขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความห่วงใย ร่วมส่งใจ,บริจาคเงิน,และวัสดุอุปกรณ์ในการการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม COVID-2019   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ขออวยพรให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขสมหวังทุกประการเทอญ

ระหว่างวันที่  7 – 8 เมษายน 2563

 1. บริษัท แตงโม  บริจาค Mask ผ้า
 2. คุณณัฎฐนันท์ ปันทนันท์ นายมนัส มหานิล  ร้านบงบาร์ มอบเสื้อกันฝน และชุด PPE
 3. To be number one บริจาค Face shield
 4. ชมรมมหาดไทย บริจาค Face shield
 5. คุณรัตนาภรณ์ เสาร์สุมา บ.ซับไลน์ บริจาค Face shield
 6. เจ้าอาวาสวัดห้าดวง บริจาค Mask ผ้าและเจลล้างมือ
 7. องค์กรความดี บุ๋มปนัดดา บริจาค Mask ผ้าและ Face shield
 8. ส.ส. รังสรรค์ มณีรัตน์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ
 9. ร้านป้านุชผ้ามัดย้อม ชุดกาวน์กันน้ำ
 10. คุณเบญญาดา รุ่งเรืองฤทธิ์ บริจาค Mask ผ้าและ Face shield
 11. บ้านแม่เทยพัฒนา  บริจาคเงิน
 12. ร้านศิลาณี เคมีภัณฑ์ บริจาค Mask ผ้าและ Face shield
 13. เพจ FulAloneshop บริจาค Mask ผ้า
 14. เพจ claircbakcyshop บริจาค Mask ผ้า
 15. น.ส. สายใย ไชยวัฒน์ บริจาค N95
 16. นุชของเป็กบริจาคหมวกคลุมผม
 17. คุณสุพิศ จ.อุดรธานี บริจาค Mask ผ้า
 18. คุณทรงศิริ ตั้งบรรเจิดกุล บริจาค Mask ผ้า
 19. คุณ anniepao บริจาค  เจล และหมวกคลุมผม
 20. คุณ อรนุช รุจิราวรรณ  บริจาค Face shield
 21. พ่อเลิศ แม่แก้ว ยาวิละ  บริจาค Face shield
 22. FIRSTEYE SURGICA CO.LTD บริจาค Face shield
 23. คุณ ธีรนันท์ ธิมาเนะ บริจาค Face shield
 24. มูลนิธิเมตตาอนันต์ บริจาค Mask ผ้าและเสื้อกันฝน
 25. นางสาววิภาวรรณ บุตรจุมปา บริจาค Mask ผ้า
 26. Amway ลำพูน บริจาค Face shield
 27. คุณอุษา ศิริศรีบุญเรือง บริจาคหมวกคลุมผม
 28. คุณ apiwan saiphanthong บริจาคเสื้อกันฝน
 29. คุณนุชเชียงใหม่บริจาคเลือด บริจาค Face shield
 30. คุณเรืองชัย อาวะกุลพาณิชย์ บริจาค Face shield และเสื้อกันฝน
 31. คุณนุช PFC บริจาค Face shield
 32. คุณนุชแฟนคลับเป็กผลิตโชค บริจาค Face shield
 33. คุณดวงธิดา ไชรักษ์ บริจาค Face shield
 34. คุณเฌอมาลย์ กันนิภา บริจาค Face shield
 35. คุณพิพร ศิริมานิศ (ในนามคุณหมอศุภฤกษ์)บริจาค Face shield
 36. ร้านวัชรพลลี้ บริจาค Face shieldและ Mask ผ้า
 37. กรมปศุสัตว์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ
 38. คุณอานุภาพ เจ้าของ me@company บริจาค เครื่องสแกนหน้าผาก
 39. คุณวิรชิดา หนูเลิศ บริจาค Face shield
 40. คุณสุนารี อุตระพะยอม บริจาค surgical mask
 41. โครงการฝันรักษ์สู่ชุมชน บริจาค Face shield mask ผ้า เจล ถุงมือ และเครื่องอุปโภคบริโภค
 42. ร.ต.ต. อำนาจ ครูพวงผกา บุญเกิด บริจาค mask ผ้า
 43. คุณสุกุลณา ชะวะศิริ บริจาค Face shield
 44. เพจปากกาลบได้บริจาค Face shield
 45. นพ.สุวิน ไกรภูเบศ แห่ง Beauty buffer บริจาค ตู้ปลอดเชื้อ
 46. บริษัท ศรีวัฒนาวู๊ดดิ้งอินดัสทรี้  บริจาค ตู้ปลอดเชื้อ
 47. คุณอ้อมไม้เมือง(คุณธีรพร ศรีกิจรัตน์ )บริจาค ตู้ปลอดเชื้อ
 48. คุณประพันธ์ บริจาค ตู้ปลอดเชื้อ

           ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินเพื่อกองทุน COVID2019 โรงพยาบาลลี้ ซึ่งมีจำนวนมากจึงไม่สามารถแสดงรายชื่อในนี้ได้ทั้งหมด  ทั้งนี้ทางโรงพยาบาบาลจะได้จัดส่งใบอนุโมทนา ในรายที่มีการบริจาคมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบบริหาร งานการรับบริจาคกองทุน Covid19 รพ.ลี้ สามารถติดต่อได้ที่
      1. นางอัจฉรา ตันอุตม์         081-1122564
      2. นางพรวิไล อารยพิทยา      081-6845758
      3. นายคงกฤช ถูกแผน        081-8817794
      4. นส.เสาวลักษณ์ ไชยมาลา       080-1209017
      5. นายวัชรพงษ์ ฝั้นยะ        095-3286396