18 มีนาคม 2563 ขอบพระคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์

              ขอขอบพระคุณ บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ นำโดยคุณเคน ที่ได้บริจาคเงินเพื่อด้านการแพทย์ รพ.ลี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นเทอญ