18 ก.พ. 63 โรงพยาบาลลี้รับบริจาคกล้วยหอมจากผู้มีจิตกุศล


วันที่ 18 กพ 2563 
           โรงพยาบาลลี้ ได้รับบริจาคกล้วยหอมจาก “คุณนาตยา ศรัทธาทร” เพื่อบริการแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยนอกและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีตัวแทน จนท. พยาบาล OPD และตึกผู้ป่วยในหญิงและชาย เป็นผู้รับมอบ
           คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบาลมีความปลื้มปีติและขอขอบพระคุณในเจตนาบุญ กุศลครั้งนี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกจงอำนวย อวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป.

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลลี้