ประชาสัมพันธ์ มสธ.เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปในหลายสาขาวิชา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ.

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร