27 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและขึ้นบัญชีตำแหน่ง”เจ้าพนักงานพัสดุ”

27 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและขึ้นบัญชีตำแหน่ง”เจ้าพนักงานพัสดุ”

27-11-62ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

22 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดความรู้ความสามารถตำแหน่งงาน”เจ้าพนักงานพัสดุ”
1 พ.ย. 62 รับสมัครงานตำแหน่ง”เจ้าพนักงานพัสดุ”(ครั้งที่2)