15 พ.ย. 62 ระกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่งงาน”ผู้ช่วยเหลือคนไข้ตึกชาย”

15 พ.ย. 62 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่งงาน”ผู้ช่วยเหลือคนไข้ตึกชาย”

15-11-62 ขึ้นบัญชีผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

1 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งงาน”ผู้ช่วยเหลือคนไข้ตึกชาย”