ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง”หมอนวดแผนไทย”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง”หมอนวดแผนไทย” 31 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกหมอนวดแผนไทย31-10-62